Frederiksberg

Frederiksberg.    Solen står op kl. 07:16   -    Solen går ned kl. 18:41

Vejret i dag

Frederiksberg

Frederiksberg er som en grøn ø midt i København. Bydelen er en selvstændig kommune, den mindste arealmæssigt men den tættest befolkede. Bydelen består af mange parker, få store veje og mange store villaer. Ved Pile Allé er der udført et labyrintanlæg, der dækker et areal på ca. 3000 m2. Dets stisystem omfatter ca. 800 m grussti i alt. Som supplement til et udbygget cykelstinet er der etableret en godt 9 km lang, selvstændig cykel- og gangsti - den grønne sti - fra Lyngbyvejen, over Nørrebro og tværs igennem Frederiksberg til Valby. Der hersker et yderst varieret og mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter på Frederiksberg, hvadenten man er til fysisk udfoldelse eller til det hobbybetonede og kulturelle.


Boligbarometer

Frederiksberg og omegn, der er 25 lejligheder til leje. Lejlighedernes størelse fordeler sig som vist på grafiken. Se alle lejlighederne her.
Antal lejligheder fordelt efter størrelse
Antal lejligheder fordelt efter husleje


Frederiksberg og omegn, der er 4 andelsboliger til salg. Andelsboligernes størelse og pris fordeler sig som vist på grafiken. Se alle andelsboliger her.
Antal andelsboliger fordelt efter størrelse
Antal andelsboliger fordelt efter pris i 1000 kr.


Frederiksberg og omegn, der er 246 ejerlejligheder til salg. Ejerlejlighedernes størelse og pris fordeler sig som vist på grafiken. Se alle ejerlejligheder her.
Antal ejerlejligheder fordelt efter størrelse
Antal ejerlejligheder fordelt efter pris i 1000 kr.


Frederiksberg og omegn, der er 30 villaer til salg. Villaernes størelse fordeler sig som vist på grafiken. Se alle villaerne her.
Antal villaer fordelt efter størrelse
Antal villaerer fordelt efter pris i 1000 kr.


Frederiksberg og omegn, prisudviklingen i ejerboliger, for de seneste år. Kurverne viser m² udbudsprisen for henholdsvis villaer og ejerlejligheder. Der er 3 kurver for villaer og lejligheder, den nedre kvartil, medianen og den øvre kvartil.
De sidste 3 kurver viser udviklingen i m² udbudsprisen for alle boligtyper herunder også sommerhuse og landejendomme.


Kurven herunder viser antallet af ejerboliger der var udbudt til salg.Kortet viser hvor boligerne er placeret. De grønne cirkler viser boliger der er til salg og hvor m² prisen ligger i den nedre kvartil (de 25% med den laveste pris). De gule cirkler er en bolig hvor m² prisen ligger i midter feltet. De røde cirkler er boliger hvor m² prisen ligger i den øvre kvartil. Kortet giver dermed et billed af hvad det koster at bo i de forskellige områder.


Persondatapolitik * Cookies * Kontakt
Copyright © 2023, FREDERIKSBERG.net. Alle rettigheder forbeholdes.
1003091005